+30 2310 729873

Υποστήριξη πελατών 24/7

Δευτέρα - Σάββατο: 9:30 - 21:30

Ηλεκτρονικό κατάστημα πάντα ανοιχτό

How do I set up retargeting for users who interacted with my Instagram Shopping posts?

How do I set up retargeting for users who interacted with my Instagram Shopping posts?
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Can you provide a detailed guide on configuring retargeting campaigns to target individuals who have interacted with my Instagram Shopping posts

How do I⁤ set up retargeting for users who interacted with my Instagram Shopping posts?

Retargeting is a powerful marketing technique that allows⁢ you to reconnect with potential customers⁣ who have previously engaged with your Instagram ⁤Shopping posts. By setting ⁣up retargeting ‍campaigns, you can increase brand awareness ‍and drive conversions. In this article, we will guide you through the⁤ steps⁤ to set up retargeting for users who​ have interacted ‍with your Instagram Shopping posts.

Step 1: Connecting ‍your Instagram account to your Facebook business account

In order to access and retarget users who ‍have engaged with your Instagram Shopping posts, you need to‌ connect your Instagram account to your Facebook business account. Here’s how:

 1. Log in to your Facebook Business Manager account.
 2. Go to ‘Business Settings’ and select ‘Instagram Accounts’.
 3. Click on ‘Add’ ​and enter your Instagram account‌ details to link it to⁤ your ‌Facebook account.
 4. Once linked, you can navigate to the ‘Page Posts’ section under ‘Business Settings’ and select the specific posts you want to retarget.

Step 2: Creating a custom audience

Now that your Instagram account is connected, it’s time to create‍ a custom audience‍ based on users who have interacted with your Instagram Shopping posts. Follow these instructions:

 1. Go to your Facebook Ads Manager.
 2. Click‌ on the ‘Audiences’ tab.
 3. Select ‘Create Audience’⁤ and choose ‘Custom Audience’ from the dropdown menu.
 4. Choose ‘Engagement’ ​as the audience type.
 5. In the ‘Engagement’ section, select⁣ ‘Instagram Business Profile’ and ‘Shopping’.
 6. Adjust the engagement period according to your preferences. For example, you can target users who engaged with your posts in the last 30 days.
 7. Click ‘Create’ to save your custom audience.

Step 3: Setting up a ⁢retargeting campaign on Facebook

Now that your custom ⁣audience is ready, it’s time to create a retargeting‌ campaign ‌on Facebook. Follow these steps:

 1. Go ​to Facebook Ads Manager and click on ‘Create’ to start a new campaign.
 2. Select your marketing⁣ objective based on your goals (e.g., conversions, traffic, etc.).
 3. In the ‘Audience’ section, choose ‘Custom Audiences’.
 4. Select⁣ the custom audience you created in Step 2.
 5. Continue setting ‍up your ‌campaign by selecting your ad format, budget, ⁣and scheduling.
 6. Create ‍your ad creative, ensuring it aligns with your ‌goal ‍and resonates with⁣ your retargeted audience.
 7. Review your campaign settings and click ‘Publish’ to ⁢launch your retargeting campaign.

Remember to regularly monitor and optimize your retargeting campaign to maximize its effectiveness.⁢ Analyze the performance metrics, such as click-through rates and ⁤conversions,​ to make data-driven decisions.

At Free Spirits, we specialize in creating effective Facebook⁤ campaigns that deliver the best possible results for businesses. Whether you need assistance with retargeting ⁤or any other aspect ⁢of Facebook advertising, our experienced team​ can help you achieve your marketing objectives. Visit our websites www.freespirits.gr και www.fspirits.com for more information.Χρειάζεστε βοήθεια με το έργο σας; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Τηλεφωνήστε μας στο: 00302310729873
Στείλτε μας ένα μήνυμα στο: [email protected]
Συμπληρώστε το Φόρμα επικοινωνίαςΧρήσιμοι πόροι
Ενισχύστε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σας: Mytraffic Powerline
Εξελκύστε το Web Site Traffice σας: SparkTraffic
Ξεκινήστε το ταξίδι σας ως συνεργάτης εδώ: Ακαδημία OLSP
Καλύτερη λύση για τη δημιουργία βίντεο: Create Studio Pro
Καλύτερη λύση για τη δημιουργία γραφικών: ClickDesigns
Έξυπνη αυτοματοποίηση συνομιλίας: ChatterPal
Video Maker πολλαπλών χρήσεων: Οικοδόμος Avatar
Δημιουργός βίντεο πολλαπλών χρήσεων: Δημιουργός βίντεο
Βίντεο ανθρώπινων εκπροσώπων AI: HumanPal
Συγγραφέας περιεχομένου AI & AI Human Voices: HumanTalk
Αλμπανίδης Δημ. Κώστας

Αλμπανίδης Δημ. Κώστας

Είμαστε πρωτοπόροι στον τομέα του μάρκετινγκ, δημιουργώντας εξατομικευμένες και καινοτόμες λύσεις για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και να επιτύχουν τους στόχους τους.

How do I set up retargeting for users who interacted with my Instagram Shopping posts?

Ακολουθήστε μας

Εγγραφείτε στο κανάλι μας

Σχετικά με το Freespirits

Στην FreeSpirits Web Services, πιστεύουμε ότι η διαδικτυακή σας παρουσία πρέπει να αντανακλά τη μοναδικότητα και το πνεύμα της επιχείρησής σας. Η ομάδα εξειδικευμένων σχεδιαστών και προγραμματιστών μας είναι αφοσιωμένη στη δημιουργία οπτικά εντυπωσιακών και φιλικών προς το χρήστη ιστότοπων που αποτυπώνουν την ουσία της επωνυμίας σας. Από τον σαγηνευτικό σχεδιασμό ιστοσελίδων έως την απρόσκοπτη λειτουργικότητα, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαδικτύου προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Είτε είστε μια μικρή επιχείρηση είτε μια μεγάλη επιχείρηση, η τεχνογνωσία μας στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδων διασφαλίζει ότι η ιστοσελίδα σας θα ξεχωρίζει από το πλήθος, θα προσελκύει τους επισκέπτες και θα οδηγεί σε αποτελέσματα. Ζήστε την ελευθερία ενός όμορφα σχεδιασμένου ιστότοπου που ενσωματώνει πραγματικά το πνεύμα της επιχείρησής σας με τις υπηρεσίες ιστού της FreeSpirits.

Τελευταία άρθρα

Εγγραφείτε στο
Ελληνικό κανάλι

×
>