Νέα Μεσημβρία

Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

+30 2310 729873

Υποστήριξη πελατών 24/7

Δευτέρα - Σάββατο: 9:30 - 21:30

Ηλεκτρονικό κατάστημα πάντα ανοιχτό

How do I enable and configure Cloudflare integration in CWP7?

How do I enable and configure Cloudflare integration in CWP7?
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

What are the steps to enable Cloudflare ‍integration in CWP7 and what configurations can​ be customized to optimize performance?

How do ⁤I enable and configure Cloudflare integration in CWP7?

At Free Spirits,​ we provide fast, stable, and reliable hosting‌ based⁤ on⁤ the CWP7 project. ‍If you’re interested in enabling and configuring Cloudflare integration in CWP7, follow ⁣the steps below:

Step 1: ​Create‌ a Cloudflare⁤ Account

If you don’t have ‍a Cloudflare account,‍ visit​ the Cloudflare website at www.cloudflare.com and⁣ create an account ​for free.

Step 2: ‍Add Your Website to Cloudflare

 1. Once⁣ you’ve ⁤created your Cloudflare account, click on the ​”Add a Site” button on the Cloudflare dashboard.
 2. Enter ‌your website’s domain name (e.g., www.example.com) and click on the “Add Site” button.
 3. Cloudflare will automatically ​scan your DNS ⁣records. Verify that all your DNS records are correct ⁢and ⁣click ⁢on the “Continue” button.

Step 3: Copy Cloudflare Name Servers

Cloudflare will provide you with two name servers. You’ll need to update your domain’s DNS settings to use these name servers.

Step 4: Access CWP7 Administration Panel

 1. Log in to your CWP7 administration⁢ panel using your credentials.
 2. Navigate to‍ the “DNS Functions” section.
 3. Click on the “Edit DNS Zone” option.

Step 5: ⁤Update DNS Records ‌in CWP7

Update your DNS records⁢ in ​CWP7 as⁢ follows:

 1. Select the domain you want to‍ integrate with Cloudflare from the drop-down menu.
 2. Under the “Add record” section, select “NS” as the record type.
 3. Enter the ​Cloudflare name servers you copied earlier as the record value.
 4. Click on the “Add” ⁢button to save‍ the ⁢changes.

Step 6: Enable Cloudflare in CWP7

 1. Go back to the CWP7 administration ‍panel.
 2. Navigate to the ‌”WebServers Settings” section.
 3. Click ‍on the ‍”Cloudflare” option.
 4. Turn on the Cloudflare ⁣integration by setting the​ toggle to “On”.

Step ⁢7: Verify Cloudflare Integration

Wait for a few minutes⁤ for the changes to propagate. ​You can check the status⁤ of your Cloudflare integration by‍ visiting ‍the “Cloudflare” section ​in the CWP7 administration panel. It should display the integration as “Active” once everything is set up correctly.

By following these steps, ‌you will be able to successfully enable and configure⁤ Cloudflare integration in CWP7. If you have ‌any difficulties or ⁢need further assistance, feel ⁣free to visit our websites, www.freespirits.gr και www.fspirits.com, ​for more information or‍ contact ‌our support team.Χρειάζεστε βοήθεια με το έργο σας; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Τηλεφωνήστε μας στο: 00302310729873
Στείλτε μας ένα μήνυμα στο: [email protected]
Συμπληρώστε το Φόρμα επικοινωνίαςΧρήσιμοι πόροι
Εκτοξεύστε την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου σας: SparkTraffic
Ξεκινήστε το ταξίδι σας ως συνεργάτης εδώ: Ακαδημία OLSP
Καλύτερη λύση για τη δημιουργία βίντεο: Create Studio Pro
Καλύτερη λύση για τη δημιουργία γραφικών: ClickDesigns
Έξυπνη αυτοματοποίηση συνομιλίας: ChatterPal
Video Maker πολλαπλών χρήσεων: Οικοδόμος Avatar
Δημιουργός βίντεο πολλαπλών χρήσεων: Δημιουργός βίντεο
Βίντεο ανθρώπινων εκπροσώπων AI: HumanPal
Συγγραφέας περιεχομένου AI & AI Human Voices: HumanTalk
Αλμπανίδης Δημ. Κώστας

Αλμπανίδης Δημ. Κώστας

Είμαστε πρωτοπόροι στον τομέα του μάρκετινγκ, δημιουργώντας εξατομικευμένες και καινοτόμες λύσεις για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Προτεινόμενο τμήμα

προσθέστε διαφήμιση εδώ

How do I enable and configure Cloudflare integration in CWP7?

Ακολουθήστε μας

Προτεινόμενο τμήμα

προσθέστε διαφήμιση εδώ

Εγγραφείτε στο κανάλι μας

Σχετικά με το Freespirits

Στην FreeSpirits Web Services, πιστεύουμε ότι η διαδικτυακή σας παρουσία πρέπει να αντανακλά τη μοναδικότητα και το πνεύμα της επιχείρησής σας. Η ομάδα εξειδικευμένων σχεδιαστών και προγραμματιστών μας είναι αφοσιωμένη στη δημιουργία οπτικά εντυπωσιακών και φιλικών προς το χρήστη ιστότοπων που αποτυπώνουν την ουσία της επωνυμίας σας. Από τον σαγηνευτικό σχεδιασμό ιστοσελίδων έως την απρόσκοπτη λειτουργικότητα, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαδικτύου προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Είτε είστε μια μικρή επιχείρηση είτε μια μεγάλη επιχείρηση, η τεχνογνωσία μας στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδων διασφαλίζει ότι η ιστοσελίδα σας θα ξεχωρίζει από το πλήθος, θα προσελκύει τους επισκέπτες και θα οδηγεί σε αποτελέσματα. Ζήστε την ελευθερία ενός όμορφα σχεδιασμένου ιστότοπου που ενσωματώνει πραγματικά το πνεύμα της επιχείρησής σας με τις υπηρεσίες ιστού της FreeSpirits.

Τελευταία άρθρα

Εγγραφείτε στο
Ελληνικό κανάλι

Προτεινόμενο τμήμα

προσθέστε διαφήμιση εδώ
×
>