+30 2310 729873

Υποστήριξη πελατών 24/7

Δευτέρα - Σάββατο: 9:30 - 21:30

Ηλεκτρονικό κατάστημα πάντα ανοιχτό

How can I configure remote MySQL access in CWP7?

How can I configure remote MySQL access in CWP7?
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

What are the step-by-step instructions for configuring remote MySQL access in CWP7?

How can I configure remote ⁤MySQL access in CWP7?

Configuring remote MySQL access in CWP7 ‍allows ‌you to connect to your MySQL database from a different server or computer. This can be helpful when you need to access your data ⁢remotely or if you want to⁣ manage your database using external tools.

Step-by-Step Guide to Configure Remote MySQL Access in CWP7

  1. Log in to your CWP7 control⁢ panel‍ using‍ your username and password. If ⁣you don’t have ⁤a CWP7 account, you can sign up for one at our website www.freespirits.gr ή www.fspirits.com.
  2. Once logged in, navigate to the “MySQL Manager” section. You can find this section in the left sidebar menu.
  3. Under the “MySQL Manager” section, locate the ‍”Remote MySQL” option and click on it.
  4. You will ⁢now see a list of IP addresses that are allowed to connect to your MySQL server remotely. By default, only the localhost IP address is allowed. To add a new IP address, click on‍ the “Add” button.
  5. In the “IP or IP range” field, enter⁢ the IP address ⁢or IP‌ range of the⁢ computer or server you want to grant access to. Make sure to provide the correct IP information.
  6. Click on the “Add” button to save the changes and ⁤allow remote MySQL ‍access for the specified ‌IP address(es).
  7. If you⁤ want to remove an ‍IP address from the list, ⁤find the desired IP address under the “Remote MySQL”⁣ section and click on⁤ the “Delete” button next to‍ it.
  8. After making any changes, it is recommended to restart the “mysqld” service to apply​ the modifications. You can do this by⁢ navigating to‌ the “Service Status” section in the control panel and clicking on the “Restart” button next to the ⁤”mysqld” service.

Congratulations! You have successfully configured ‌remote MySQL access in CWP7. You can now connect to your MySQL database ⁣from ⁣a different server or computer using the specified IP address(es).

About Free ‌Spirits

At Free Spirits, we provide fast, stable, and reliable hosting based on the CWP7 project. Whether ‌you are ⁢a small⁣ business, an individual blogger, or an e-commerce store, our​ hosting services‌ can cater to your needs. We offer a range of hosting packages that include excellent customer support and state-of-the-art technologies to ensure your ​website’s performance and security.

For more information ‍about​ our hosting services ⁣and to ⁤sign up for an account, please visit our⁤ main websites:

Experience the benefits of reliable hosting with Free Spirits today!Χρειάζεστε βοήθεια με το έργο σας; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Τηλεφωνήστε μας στο: 00302310729873
Στείλτε μας ένα μήνυμα στο: [email protected]
Συμπληρώστε το Φόρμα επικοινωνίαςΧρήσιμοι πόροι
Ενισχύστε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σας: Mytraffic Powerline
Εξελκύστε το Web Site Traffice σας: SparkTraffic
Ξεκινήστε το ταξίδι σας ως συνεργάτης εδώ: Ακαδημία OLSP
Καλύτερη λύση για τη δημιουργία βίντεο: Create Studio Pro
Καλύτερη λύση για τη δημιουργία γραφικών: ClickDesigns
Έξυπνη αυτοματοποίηση συνομιλίας: ChatterPal
Video Maker πολλαπλών χρήσεων: Οικοδόμος Avatar
Δημιουργός βίντεο πολλαπλών χρήσεων: Δημιουργός βίντεο
Βίντεο ανθρώπινων εκπροσώπων AI: HumanPal
Συγγραφέας περιεχομένου AI & AI Human Voices: HumanTalk
Αλμπανίδης Δημ. Κώστας

Αλμπανίδης Δημ. Κώστας

Είμαστε πρωτοπόροι στον τομέα του μάρκετινγκ, δημιουργώντας εξατομικευμένες και καινοτόμες λύσεις για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και να επιτύχουν τους στόχους τους.

How can I configure remote MySQL access in CWP7?

Ακολουθήστε μας

Εγγραφείτε στο κανάλι μας

Σχετικά με το Freespirits

Στην FreeSpirits Web Services, πιστεύουμε ότι η διαδικτυακή σας παρουσία πρέπει να αντανακλά τη μοναδικότητα και το πνεύμα της επιχείρησής σας. Η ομάδα εξειδικευμένων σχεδιαστών και προγραμματιστών μας είναι αφοσιωμένη στη δημιουργία οπτικά εντυπωσιακών και φιλικών προς το χρήστη ιστότοπων που αποτυπώνουν την ουσία της επωνυμίας σας. Από τον σαγηνευτικό σχεδιασμό ιστοσελίδων έως την απρόσκοπτη λειτουργικότητα, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαδικτύου προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Είτε είστε μια μικρή επιχείρηση είτε μια μεγάλη επιχείρηση, η τεχνογνωσία μας στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδων διασφαλίζει ότι η ιστοσελίδα σας θα ξεχωρίζει από το πλήθος, θα προσελκύει τους επισκέπτες και θα οδηγεί σε αποτελέσματα. Ζήστε την ελευθερία ενός όμορφα σχεδιασμένου ιστότοπου που ενσωματώνει πραγματικά το πνεύμα της επιχείρησής σας με τις υπηρεσίες ιστού της FreeSpirits.

Τελευταία άρθρα

Εγγραφείτε στο
Ελληνικό κανάλι

×
>